Certifikované zdravotní židle

 

Prestižní označení „certifikovaná zdravotní židle“ je možné uvádět pouze pro židle, které úspěšně prošly komplexním klinickým hodnocením v autorizovaném zařízení. U certifikovaných židlí je nutné prokázat preventivní a zdravotní účinky.

Užívání označení „zdravotní židle“ je regulováno Českou obchodní inspekcí. Na českém trhu se vyskytuje pouze několik exkluzivních produktů, nesoucích označení „zdravotní židle“. Pokud od židle vyžadujete nejvyšší dílenskou kvalitu s důrazem kladeným na zdravé sezení, ergonomii a prevenci problémů se zády, výrazně doporučujeme zvolit certifikované zdravotní židle.

V současné době nabízíme zdravotní židle Therapia, které jsou certifikovány na základě zprávy o klinickém hodnocení zdravotnického prostředku bez klinické zkoušky, č. j. KHZPR 2/2014, zpracované Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze. Pro zobrazení nabídky zdravotních židlí klikněte zde.